Thêm nút MUA NGAY vào trang sản phẩm WOOCOMMERCE

5/5 - (1 bình chọn)

Đôi khi bạn muốn nhanh – gọn – lẹ thì đây chắc chắn là cách tối ưu cho bạn rồi. Hãy cùng mình thêm nút MUA NGAY vào trang sản phẩm nhé các bạn.

Code nút MUA NGAY

 • Bước 1: Các bạn đăng nhập quản trị – Giao diện -> Sửa giao diện -> Rồi chọn Child theme.
 • Bước 2: Bạn chọn Functions.php và thêm đoạn code dưới đây vào.
 • Bước 3: Lưu giao diện lại.
/*
* Add quick buy button go to checkout after click
*/
add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button','devvn_quickbuy_after_addtocart_button');
function devvn_quickbuy_after_addtocart_button(){
global $product;
?>
<style>
.devvn-quickbuy button.single_add_to_cart_button.loading:after {
display: none;
}
.devvn-quickbuy button.single_add_to_cart_button.button.alt.loading {
color: #fff;
pointer-events: none !important;
}
.devvn-quickbuy button.buy_now_button {

position: relative;
color: rgba(255,255,255,0.05);
}
.devvn-quickbuy button.buy_now_button:after {

animation: spin 500ms infinite linear;
border: 2px solid #fff;
border-radius: 32px;
border-right-color: transparent !important;
border-top-color: transparent !important;
content: "";
display: block;
height: 16px;
top: 50%;
margin-top: -8px;
left: 50%;
margin-left: -8px;
position: absolute;
width: 16px;
}
</style>
<button type="button" class="button buy_now_button">
<?php _e('Mua ngay', 'devvn'); ?>
</button>
<input type="hidden" name="is_buy_now" class="is_buy_now" value="0" autocomplete="off"/>
<script>
jQuery(document).ready(function(){
jQuery('body').on('click', '.buy_now_button', function(e){
e.preventDefault();
var thisParent = jQuery(this).parents('form.cart');
if(jQuery('.single_add_to_cart_button', thisParent).hasClass('disabled')) {
jQuery('.single_add_to_cart_button', thisParent).trigger('click');
return false;
}
thisParent.addClass('devvn-quickbuy');
jQuery('.is_buy_now', thisParent).val('1');
jQuery('.single_add_to_cart_button', thisParent).trigger('click');
});
});
</script>
<?php
}
add_filter('woocommerce_add_to_cart_redirect', 'redirect_to_checkout');
function redirect_to_checkout($redirect_url) {
if (isset($_REQUEST['is_buy_now']) && $_REQUEST['is_buy_now']) {
$redirect_url = wc_get_checkout_url(); //or wc_get_cart_url()
}
return $redirect_url;
}

Hoặc

/*
 * Add quickbuy button go to cart after click
 */
add_action('woocommerce_after_add_to_cart_button','devvn_quickbuy_after_addtocart_button');
function devvn_quickbuy_after_addtocart_button(){
  global $product;
  ?>
  <button type="submit" name="add-to-cart" value="<?php echo esc_attr($product->get_id()); ?>" class="single_add_to_cart_button button alt" id="buy_now_button">
    <?php _e('Mua ngay', 'devvn'); ?>
  </button>
  <input type="hidden" name="is_buy_now" id="is_buy_now" value="0" />
  <script>
    jQuery(document).ready(function(){
      jQuery('body').on('click', '#buy_now_button', function(){
        if(jQuery(this).hasClass('disabled')) return;
        var thisParent = jQuery(this).closest('form.cart');
        jQuery('#is_buy_now', thisParent).val('1');
        thisParent.submit();
      });
    });
  </script>
  <?php
}
add_filter('woocommerce_add_to_cart_redirect', 'redirect_to_checkout');
function redirect_to_checkout($redirect_url) {
  if (isset($_REQUEST['is_buy_now']) && $_REQUEST['is_buy_now']) {
    $redirect_url = wc_get_checkout_url();
  }
  return $redirect_url;
}

Bạn có thể thay đổi chữ MUA NGAY bằng bất kỳ chữ nào bạn muốn nhé.

Hình bên dưới là mình thay chữ MUA NGAY thành GETLINK NGAY.

THÊM NÚT MUA NGAY VÀO TRANG SẢN PHẨM WOOCOMMERCE

ĐẾN LƯỢT BẠN

Bạn đã thêm được chữ MUA NGAY trong Woocommerce chưa???

Hãy vote 5 sao để ủng hộ Linh các bạn nhé.

Trả lời