Tháng 10 năm 2021

STTSản phẩm giảm giáGiảmHạn SD
01Giảm trực tiếpCode Stream Video Google Drive V6Giảm thêm 400k Còn 1599k21/10/2021
02Giảm trực tiếp Code Stream Video Google Drive V8Giảm thêm 200k còn 799k21/10/2021
03501021 Code Stream Video Google Drive V8 Còn 50$31/10/2021