Thể lệ

Qua quá trình tạo và quản lý website, mình cần thông tin của các bạn để cải thiện website tốt hơn, có chỗ nào được và chỗ nào chưa ổn, hãy gửi thông tin ý kiến của các bạn với nội dung trong form bên dưới bài viết.

Phần quà

Share Team 8 EB (8 tỷ GB).

Lưu ý:

  • Với những bạn hay truy cập website của Linh thì chắc chắn sẽ hiểu thấu nhất nên phần thưởng là Share Team do chính bạn quản lý.
  • Những bạn ít vào hoặc lần đầu thì có thể được thêm vào Share Team của website.

Nội dung thông điệp

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng LinhMinAZ