Code to read Pdf files Online on Blog Website

Code to read Pdf files Online on Blog Website
Code to read Pdf files Online on Blog Website

Code to read Pdf file online:


Link code

——————————-

Trong Code to read Pdf file online :

height=”480 là chiều cao khung chiếu

width=”600 là chiều rộng khung chiếu

Tùy vào Blog hay website mà có thể điều chỉnh được.

Ví dụ Code to read Pdf file online

Link ban đầu:

https://drive.google.com/file/d/1cUtWoGZgAYtT6i1d_KJQRSJdL1kSHWLR/view?usp=sharing

Chúng ta sẽ xóa đuôi view?usp=sharing và đổi thành preview

<div style=”text-align: center;”>

<iframe height=”480″ src=”https://drive.google.com/file/d/1cUtWoGZgAYtT6i1d_KJQRSJdL1kSHWLR/preview” width=”600″></iframe></div>

<div style=”text-align: center;”>

</div>

Video hướng dẫn cụ thể:

Đừng quên Like, share, Sub kênh Youtube để ủng hộ Linh nhé Cám ơn các bạn rất nhiều ≧◠◡◠≦✌

One thought on “Code to read Pdf files Online on Blog Website

Trả lời