Code tắt Adblock cho WordPress và Blog FREE Cực Dễ 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Bạn đang cài quảng cáo google Adsense hay quảng cáo bên ngoài vào website?

Bạn không muốn người khác dùng tiện ích Chặn quảng cáo chặn quảng cáo trên website của bạn?

Bạn không muốn sử dụng Plugin vì nó có thể làm nặng website?

Vậy bạn đã tìm đúng nơi rồi ấy. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn Code tắt Adblock cho WordPress và Blog không cần plugin. Chúng ta cùng bắt đầu nào.

Giới thiệu Code tắt Adblock

Các bạn chỉ việc Copy và Paste thôi, không cần hiệu chỉnh bất cứ thứ gì cả :))

Chúng ta sẽ sử dụng 2 đoạn mã là CSS và JS dưới đây:

CODE CSS

Code chưa nén (Dễ đọc và chỉnh sửa)

<style>
/* Kill Adblock */
#levelmaxblock{background:rgba(0,0,0,0.65);position:fixed;margin:auto;left:0;right:0;top:0;bottom:0;overflow:auto;z-index:999999;animation:fadeInDown 1s}
#levelmaxblock .header{margin:0 0 15px 0}
#levelmaxblock .inner{background:#e3482d;color:#fff;box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);text-align:center;width:600px;padding:40px;border-radius:5px;margin:7% auto 2% auto}
#levelmaxblock button{padding:10px 20px;border:0;background:rgba(0,0,0,0.15);color:#fff;margin:20px 5px;cursor:pointer;transition:all .3s}
#levelmaxblock button:hover{background:rgba(0,0,0,0.35);color:#fff;outline:none}
#levelmaxblock button.active,#levelmaxblock button:hover.active{background:#fff;color:#222;outline:none}
#levelmaxblock .caranya{background:#fff;text-align:left;color:#000;padding:20px;height:250px;overflow:auto;line-height:30px}
#levelmaxblock .caranya div{display:none}
#levelmaxblock .caranya div.active{display:block;animation:fadeInUp .5s}
#levelmaxblock ol{margin-left:20px}
@media(max-width:680px){#levelmaxblock .inner{width:calc(100% - 80px);margin:auto}}
@keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
@keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
</style>

Code Java Script

<script>!function(){function f(){var a=document.createElement("div");a.id="levelmaxblock";a.innerHTML='<div class="inner"> <div class="header"> <h2>Ad Blocker Detected</h2> </div> <div class="isi"> <p>Please turn off ADBLOCK, thank you very much.</p> <div class="tombol"><button class="1 active">Adblock</button><button class="2">Adblock Plus</button></div> <div class="caranya"> <div class="1 active"> <ol> <li>Click on the AdBlock icon in your browser<br><img src=" https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/block-1.png" alt="Adblock"></li> <li>Choose, Don\'t run on pages on this domain<br><img src="https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/block-2.jpg" alt="Adblock" width="300px"></li> <li>The browser icon should have turned grey<br><img src=" https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/block-3.png" alt="Adblock"></li> <li>Refresh the page if it didn\'t refresh automatically. Thanks!</li> </ol> </div> <div class="2"> <ol> <li>Click on the AdBlock Plus icon in your browser<br><img src="https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/block-4.png" alt="Adblock"></li> <li>Click the "This Website" button.<br><img src=" https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/off-ads-plus.jpg" alt="Adblock" width="250px"></li> <li>Click "Refresh"<br><img src=" https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/off-ads-plus-1.jpg" alt="Adblock" width="250px"></li> </ol> </div> </div> </div> </div>';
document.body.append(a);document.body.style.overflow="hidden";var b=a.querySelectorAll("button");a.querySelector(".close");var d=a.querySelectorAll(".caranya > div");for(a=0;a<b.length;a++)b[a].addEventListener("click",function(a){a.preventDefault();a=this.getAttribute("class").split(" ")[0];for(var c=0;c<d.length;c++)d[c].classList.remove("active"),b[c].classList.remove("active");b[a-1].classList.add("active");d[a-1].classList.add("active")})}var b=document.createElement("script");b.type="text/javascript";
b.async=!0;b.src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js";b.onerror=function(){f();window.adblock=!0};var e=document.getElementsByTagName("script")[0];e.parentNode.insertBefore(b,e)}();
</script>

Sử dụng link code JS cho ngắn gọn:

<script src='https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/kill-adblock.js' type='text/javascript'/>

Nếu sau này các bạn Adblock có cập nhật giao diện thì các bạn có thể chỉnh sửa ảnh ở thẻ <img> có domain linhproductions.com

Đối với các bạn sử dụng mã nguồn WordPress

Thay vì cứ suốt ngày tìm kiếm Plugin thì giờ đây, các bạn có thể sử dụng Code cho nhanh gọn.

Các bước thực hiện:

Sửa trực tiếp trong Wp-admin, Quản trị web mới sửa được các bạn nhé:

  • Bước 1: Các bạn Đăng nhập WordPress: yourdomain.com/admin
  • Bước 2: Sau đó vào mục Appearance -> Theme editor
  • Bước 3: Chọn theme bạn đang sử dụng, không phải Children theme.
  • Bước 4: Sau đó bạn chọn Footer.php
CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS VÀ BLOG
Code tắt Adblock cho Wordpress và Blog FREE Cực Dễ 2020 26
  • Bước 5: Bạn chèn Code CSS và JS trước thẻ đóng body </body>
CODE TAT ADBLOCK CHO WORDPRESS 1 - LINHMINAZ
Code tắt Adblock cho Wordpress và Blog FREE Cực Dễ 2020 27

Vậy là đã hoàn thành rồi đó các bạn, bây giờ quay ra trang chủ và F5 tải lại trang xem thành quả.

CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS VÀ BLOG
Code tắt Adblock cho Wordpress và Blog FREE Cực Dễ 2020 28

Đối với mã nguồn blogspot

  • Bước 1: Đăng nhập Blogspot
  • Bước 2: Vào Chủ đề, bạn bấm vào 3 dấu chấm
CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS
Giao diện mới của blogspot
  • Bước 3: Một bảng hiện ra, bạn chọn Chỉnh sửa HTML
CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS
Đây là giao diện mới của Blogsot
  • Bước 4: Copy đoạn mã CSS sau, chèn trước thẻ đóng Style </style>
/* Kill Adblock */
#levelmaxblock{background:rgba(0,0,0,0.65);position:fixed;margin:auto;left:0;right:0;top:0;bottom:0;overflow:auto;z-index:999999;animation:fadeInDown 1s}
#levelmaxblock .header{margin:0 0 15px 0}
#levelmaxblock .inner{background:#e3482d;color:#fff;box-shadow:0 5px 20px rgba(0,0,0,0.1);text-align:center;width:600px;padding:40px;border-radius:5px;margin:7% auto 2% auto}
#levelmaxblock button{padding:10px 20px;border:0;background:rgba(0,0,0,0.15);color:#fff;margin:20px 5px;cursor:pointer;transition:all .3s}
#levelmaxblock button:hover{background:rgba(0,0,0,0.35);color:#fff;outline:none}
#levelmaxblock button.active,#levelmaxblock button:hover.active{background:#fff;color:#222;outline:none}
#levelmaxblock .caranya{background:#fff;text-align:left;color:#000;padding:20px;height:250px;overflow:auto;line-height:30px}
#levelmaxblock .caranya div{display:none}
#levelmaxblock .caranya div.active{display:block;animation:fadeInUp .5s}
#levelmaxblock ol{margin-left:20px}
@media(max-width:680px){#levelmaxblock .inner{width:calc(100% - 80px);margin:auto}}
@keyframes fadeInUp{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(20px);-ms-transform:translateY(20px);transform:translateY(20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
@keyframes fadeInDown{0%{opacity:0;-webkit-transform:translateY(-20px);-ms-transform:translateY(-20px);transform:translateY(-20px)}100%{opacity:1;-webkit-transform:translateY(0);-ms-transform:translateY(0);transform:translateY(0)}}
CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS
Nhấn Ctrl + F rồi tìm kiếm /style
  • Bước 3: Thêm mã JS bên dưới vào trước thẻ đóng head </head> hoặc trước thẻ đóng body </body>
<script src='https://linhminaz.com/wp-content/uploads/2020/08/kill-adblock.js' type='text/javascript'/>
CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS
Nhấn Ctrl + F rồi tìm kiếm /body

Sau đó lưu mẫu lại và hưởng thụ thành quả của các bạn.

CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS
Lưu mẫu lại sau khi chỉnh sửa
CODE TẮT ADBLOCK CHO WORDPRESS
Thành quả khi thêm Bạn đã biết cách thêm code tắt Adblock cho Blogspot

Đến lượt bạn

Bạn đã biết cách thêm code tắt Adblock cho WordPress không cần plugin chưa?

Thật dễ đúng không nào :))


Tham gia Nhóm LinhProductions.Com – Tải Game và Phần Mềm miễn phí. để cập nhật những tựa game và phần mềm miễn phí.

Keywords: Code tắt Adblock cho WordPress và Blog Cực Dễ 2020, Code tắt Adblock cho WordPress và Blog, Code tắt Adblock cho WordPress, Code tắt Adblock cho WordPress không cần plugin, cách tắt Adblock cho WordPress, Phát hiện mở AdBlock và yêu cầu gỡ bỏ…

Trả lời