Code đổi chữ Mua Hàng trong Woocommerce

Đánh giá post

Một ngày đẹp trời nào đó, bạn cảm thấy nút ADD TO CART hoặc MUA HÀNG không còn phù hợp với mình hay bạn đang xây dựng website mà muốn việt hóa không cần plugin hay mò code thì đây chính là giải pháp tốt nhất cho bạn.

Code đổi chữ MUA HÀNG trong Woocommerce

 • Bước 1: Các bạn đăng nhập quản trị – Giao diện -> Sửa giao diện -> Rồi chọn Child theme.
 • Bước 2: Bạn chọn Functions.php và thêm đoạn code dưới đây vào.
 • Bước 3: Lưu giao diện lại.
// To change add to cart text on single product page
add_filter( 'woocommerce_product_single_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_single_add_to_cart_text' ); 
function woocommerce_custom_single_add_to_cart_text() {
  return __( 'Getlink vip', 'woocommerce' ); 
}
// To change add to cart text on product archives(Collection) page
add_filter( 'woocommerce_product_add_to_cart_text', 'woocommerce_custom_product_add_to_cart_text' ); 
function woocommerce_custom_product_add_to_cart_text() {
  return __( 'Getlink vip', 'woocommerce' );
}

function display_user_roles(){
  $user_id = get_current_user_id();
  $user_info = get_userdata( $user_id );
  $user_roles = implode(', ', $user_info->roles);
  return $user_roles;
}
TRONG WOOCOMMERCE

Giải thích:

 • // To change Add To Cart text on single product page: Nó thay đổi chữ Add To Cart thành chữ Getlink ở trong trang sản phẩm.
 • // To change Add To Cart text on product archives(Collection) page: Nó thay đổi chữ Add To Cart thành chữ Getlink ở trong trang danh mục sản phẩm (Category).

Bạn có thể thay đổi chữ Mua hàng nhé.

Đến lượt bạn

Bạn đã thay đổi được chữ mua hàng trong Woocommerce chưa???

Hãy vote 5 sao để ủng hộ Linh các bạn nhé.

Trả lời