Code ẩn Text khi người dùng đăng nhập

Đánh giá post

Hide text when user logged in wordpress :))

Cách thức làm và code ẩn Text

Cái này có thể là tùy giao diện website của các bạn mà nó sẽ khác nhau, nhưng cách làm có vẻ giống nhau đấy.

Mình không biết code PHP nhưng xem đoạn code dưới có vẻ giống như mấy ngôn ngữ C++, pascal… nên mình hiểu sương sương các bạn ạ. Có gì các bạn bổ sung thêm nhé.

Vì mình đang muốn sửa Top Header nên mình vào Header.php ở trong theme. Một số theme hỗ trợ sửa Top Header, có cả HTML nên các bạn share cho mình code html xuống dưới phần bình luận nếu các bạn biết nhé.

Sau đó tìm đến phần bạn cần viết ở Top Header và thêm đoạn mã bên dưới vào.

CODE ẨN TEXT KHI NGƯỜI DÙNG ĐĂNG NHẬP
Code ẩn Text khi người dùng đăng nhập 10

<?php
if ( is_user_logged_in() ) {
echo <a href=”#” <strong style=”color: white;”>Tài khoản của tôi</strong></a>‘;
} else {
echo ‘<a href=”#” ><strong style=”color: white;”>Đăng Nhập</strong></a>‘;
} ?>

<?php
if ( is_user_logged_in() ) {
echo '<a href="#" <strong style="color: white;">Tài khoản của tôi</strong></a>';
} else {
echo '<a href="#" ><strong style="color: white;">Đăng Nhập</strong></a>';
} ?>

Code hiểu như này:

  • echo là hàm hiển thị trong mã nguồn php.
  • Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hiển thị Đăng Nhập.
  • Nếu đã đăng nhập rồi thì hiển thị Tài khoản của tôi.

Dưới đây là đoạn code ở trên website mình.

<?php
if ( is_user_logged_in() ) {
echo <a href=”https://linhminaz.com/account” data-toggle=”modal” data-target=”#modalLogin”><span class=”<?php echo esc_attr( $text_logged_classs ); ?>”></span><strong style=”color: white;”>Tài khoản của tôi</strong></a>‘;
} else {
echo ‘<a href=”#” data-toggle=”modal” data-target=”#modalLogin”><span class=”<?php echo esc_attr( $text_logged_classs ); ?>“></span><strong style=”color: white;”>Đăng Nhập</strong></a>‘;
} ?>

<?php
if ( is_user_logged_in() ) {
echo '<a href="https://linhminaz.com/account" data-toggle="modal" data-target="#modalLogin"><span class="<?php echo esc_attr( $text_logged_classs ); ?>"></span><strong style="color: white;">Tài khoản của tôi</strong></a>';
} else {
echo '<a href="#" data-toggle="modal" data-target="#modalLogin"><span class="<?php echo esc_attr( $text_logged_classs ); ?>"></span><strong style="color: white;">Đăng Nhập</strong></a>';
} ?>

Mấu chốt nó nằm ở đoạn code này: is_user_logged_in()

Đến lượt bạn

Đối với câu hỏi “Làm thế nào để ẩn Text khi người dùng đăng nhập?” thì bạn có bao nhiêu phương án giải quyết?

Mình không chuyên code nên các bạn giải thích giúp mình và thêm phương án giải quyết ở phần bình luận nhé.

Cám ơn các bạn.

One thought on “Code ẩn Text khi người dùng đăng nhập

Trả lời