90+ phím tắt Excel chuyên dùng trong Win và Mac

Đánh giá post

90+ phím tắt Excel chuyên dùng trong Win và Mac tổng hợp, bạn muốn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, chắc chắn bạn phải nhớ những phím tắt này, và cũng không thể nhớ hết được thì bạn có thể tra nhé.

Để tìm dễ dàng thì các bạn nhấn tổ hợp Ctrl + F, rồi sau đó, bạn muốn làm gì, thì bạn hãy nhập vào. Ví dụ, mình muốn tìm phím tắt là Ctrl + X: Cắt tất cả các ô trong phần được tô sáng. Nhưng bảng bên dưới rất dài, mình nhấn Ctrl + F và nhập “Cắt”, sau đó mình sẽ tìm được phím tắt cần tìm.

90+ PHÍM TẮT EXCEL CHUYÊN DÙNG
90+ phím tắt Excel chuyên dùng

90+ phím tắt Excel chuyên dùng

Phím tắtMô tả
TabDi chuyển đến ô tiếp theo, bên phải của ô hiện được chọn.

Với Ctrl + “Chữ cái”

Phím tắt Mô tả
Ctrl+AChọn tất cả nội dung của một bảng tính.
Ctrl+BIn đậm tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+CSao chép tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+DĐiền vào. Điền vào ô bên dưới với nội dung của ô đã chọn. Để điền nhiều hơn một ô, chọn ô nguồn và nhấn Ctrl+Shift+Down để chọn nhiều ô. Sau đó nhấn Ctrl+D để điền chúng với nội dung của ô ban đầu.
Ctrl+FTìm kiếm nội dung trong Excel
Ctrl+GĐi đến một khu vực nhất định.
Ctrl+HTìm và thay thế.
Ctrl+IChuyển sang chữ nghiêng trên tất cả các ô được tô sáng.
Ctrl+KChèn liên kết lên nội dung được chọn
Ctrl+NTạo ra 1 bảng tính mới
Ctrl+OMở 1 file Excel có sẵn
Ctrl+PIn nội dung trên file Excel
Ctrl+RĐiền đúng. Điền vào ô bên phải với nội dung của ô đã chọn. Để điền nhiều hơn một ô, chọn ô nguồn và nhấn Ctrl + Shift + Right để chọn nhiều ô. Sau đó nhấn Ctrl + R để điền chúng với nội dung của ô ban đầu.
Ctrl+SLưu bảng tính.
Ctrl+UGạch chân tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+VPaste nội dung đã coppy
Ctrl+WĐóng sổ làm việc hiện tại.
Ctrl+XCắt tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+YLặp lại hành động cuối cùng.
Ctrl+ZLui về hành động trước

Với Ctrl + “Số”

Phím tắt Mô tả
Ctrl+1Thay đổi định dạng của các ô đã chọn.
Ctrl+2In đậm tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+3In nghiêng tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+4Gạch chân tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+5Đặt một gạch ngang tất cả các ô trong phần được tô sáng.
Ctrl+6Hiển thị hoặc ẩn các đối tượng.
Ctrl+7Hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ .
Ctrl+8Bật biểu tượng phác thảo.
Ctrl+9Giấu hàng ngang được chọn.
Ctrl+0Ẩn các cột được chọn.

Với Ctrl + Shift + “ký tự đặc biệt”

Ctrl+Shift+:Nhập thời gian hiện tại.
Ctrl+Shift+”Bản sao giá trị từ ô trên.
Ctrl+Shift+=Chèn một cột hoặc hàng mới.
Ctrl+Shift+~Chuyển đổi giữa hiển thị công thức Excel hoặc giá trị của chúng trong các ô.
[email protected]Áp dụng định dạng thời gian.
Ctrl+Shift+!Áp dụng định dạng dấu phẩy.
Ctrl+Shift+$Áp dụng định dạng tiền tệ.
Ctrl+Shift+#Áp dụng định dạng ngày.
Ctrl+Shift+%Áp dụng định dạng tỷ lệ phần trăm.
Ctrl+Shift+^Áp dụng định dạng theo cấp số nhân.
Ctrl+Shift+*Chọn vùng hiện tại xung quanh ô đang hoạt động.
Ctrl+Shift+&Tạo viền xung quanh ô được chọn.
Ctrl+Shift+_Xóa một đường viền.
Ctrl+Shift+(Bỏ hàng.
Ctrl+Shift+)Bỏ cột.
Ctrl+Shift+{Chọn tất cả các ô trực tiếp hoặc gián tiếp được tham chiếu bởi các công thức trong phần được tô sáng.
Ctrl+Shift+}Chọn các ô có chứa các công thức tham chiếu trực tiếp hoặc gián tiếp đến ô đang hoạt động.
Ctrl+Shift+| (pipe)Chọn các ô trong một cột không khớp với công thức hoặc giá trị tĩnh trong ô hiện hoạt.

Với Ctrl + “ký tự đặc biệt”

Ctrl+;Nhập ngày hiện tại.
Ctrl+`Thay đổi giữa hiển thị giá trị ô hoặc công thức trong bảng tính.
Ctrl+’Sao chép một công thức từ các ô trên
Ctrl+- Xóa cột hoặc hàng đã chọn.
Ctrl++Chèn.
Ctrl+-Xóa bỏ.
Ctrl+/Chọn mảng chứa ô đang hoạt động.
Ctrl+\Chọn các ô có giá trị tĩnh hoặc không khớp với công thức trong ô hiện hoạt.
Ctrl+[Chọn tất cả các ô được tham chiếu bởi các công thức trong phần được tô sáng.
Ctrl+]Chọn các ô có chứa các công thức tham chiếu đến ô đang hoạt động.

Với Ctrl + “phím chức năng”

Ctrl+EnterĐiền vào các ô đã chọn với mục hiện tại.
Ctrl+SpacebarChọn toàn bộ cột.
Ctrl+Shift+SpacebarChọn toàn bộ bảng tính.
Ctrl+HomeDi chuyển đến ô A1.
Ctrl+EndDi chuyển đến ô cuối cùng trên bảng tính.
Ctrl+TabDi chuyển giữa hai hoặc nhiều tệp Excel mở.
Ctrl+Shift+TabKích hoạt bảng tính trước.

Với Ctrl + Shift + “Chữ cái”

Ctrl+Shift+AChèn tên đối số vào một công thức.
Ctrl+Shift+FMở menu thả xuống cho phông chữ.
Ctrl+Shift+OChọn tất cả các ô có chứa ý kiến.
Ctrl+Shift+PMở menu thả xuống cho kích thước điểm.

Với Shift + “phím chức năng”

Shift+InsertDán những gì được lưu trữ trên clipboard.
Shift+Page UpTrong một cột duy nhất, tô sáng tất cả các ô ở trên được chọn.
Shift+Page DownTrong một cột duy nhất, tô sáng tất cả các ô ở trên được chọn.
Shift+HomeLàm nổi bật tất cả văn bản ở bên trái của con trỏ .
Shift+EndLàm nổi bật tất cả văn bản ở bên phải của con trỏ.
Shift+Up ArrowMở rộng vùng tô sáng lên một ô.
Shift+Down ArrowMở rộng vùng tô sáng xuống một ô.
Shift+Left ArrowMở rộng vùng tô sáng còn lại một ký tự.
Shift +Right ArrowMở rộng vùng tô sáng bên phải một ký tự.

Với Alt + “phím chức năng”

Alt+TabChu kỳ thông qua các ứng dụng.
Alt+SpacebarMở menu hệ thống.
Alt+BackspaceHủy bỏ.
Alt+EnterTrong khi nhập văn bản trong một ô, nhấn Alt + Enter sẽ chuyển sang dòng tiếp theo, cho phép nhiều dòng văn bản trong một ô.
Alt+=Tạo một công thức để tổng hợp tất cả các ô trên.
Alt+’Cho phép định dạng trên một hộp thoại.

Với F1 – F12

F1Mở menu trợ giúp.
F2Chỉnh sửa ô đã chọn .
F3Sau khi tên đã được tạo, F3 sẽ dán tên.
F4Lặp lại hành động cuối cùng. Ví dụ: nếu bạn thay đổi màu văn bản trong một ô khác, nhấn F4 sẽ thay đổi văn bản trong ô thành cùng màu.
F5Đi đến một tế bào cụ thể. Ví dụ, C6.
F6Di chuyển đến khung tiếp theo .
F7Kiểm tra chính tả văn bản hoặc tài liệu được chọn.
F8Nhập chế độ mở rộng.
F9Tính toán lại mọi sách bài tập.
F10Kích hoạt thanh menu .
F11Tạo một biểu đồ từ dữ liệu được chọn.
F12Save As

Với Shift + Fi

Shift+F2Cho phép người dùng chỉnh sửa một bình luận
Shift+F3Mở cửa sổ công thức Excel .
Shift+F5Đưa ra một hộp tìm kiếm.
Shift+F6Di chuyển đến khung trước.
Shift+F8Thêm vào lựa chọn.
Shift+F9Thực hiện chức năng tính toán trên bảng hoạt động.

Với Ctrl+ Fi

Ctrl+F3Mở Excel Name Manager.
Ctrl+F4Đóng cửa sổ hiện tại.
Ctrl+F5Phục hồi kích thước cửa sổ.
Ctrl+F6tiến về trước
Ctrl+F7Di chuyển cửa sổ.
Ctrl+F8Thay đổi kích thước cửa sổ.
Ctrl+F9Dập bảng Excel xuống.
Ctrl+F10Thu nhỏ bảng excel
Ctrl+F11Chèn một bảng macro.
Ctrl+F12

Với Ctrl + Shift + Fi

Ctrl+Shift+F3Tạo tên bằng cách sử dụng tên của hàng hoặc nhãn cột.
Ctrl+Shift+F6Di chuyển đến cửa sổ bảng tính trước đó.
Ctrl+Shift+F12In bảng tính hiện tại.

Với Alt + Fi

Alt+F1Chèn một biểu đồ.
Alt+F2Save As
Alt+F4Thoát khỏi Excel.
Alt+F8Mở hộp thoại macro
Alt+F11Mở trình soạn thảo Visual Basic.

Với Alt + Shift + Fi

Alt+Shift+F1Tạo 1 sheet mới trong bảng tính.
Alt+Shift+F2Lưu bảng tính hiện tại.

Tổng hợp 90+ phím tắt Excel chuyên dùng

90+ PHÍM TẮT EXCEL CHUYÊN DÙNG
90+ phím tắt Excel chuyên dùng

Phím tắt Excel chuyên dùng với File

Phím Tắt với FileWindowsMacbook ( MacOS )
Tạo sổ làm việc mớiCtrl+N⌘+N
Mở file có sẵnCtrl+O⌘+o
SaveCtrl+S⌘+S
Save AsF12⌘+⇧+S
In FileCtrl+P⌘+P
Đóng sổ làm việc hiện tạiCtrl+F4⌘+W
Đóng ExcelAlt+F4⌘+Q

Phím tắt Excel chuyên dùng với Ribbon

RibbonWindowsMacbook
Mở rộng hoặc thu gọn RibbonCtrl+F1⌘+⌥+R
Bật/ tắt phím truy cập nhanhAlt
chuyển sang các tab trên ribbonTabTab
Kích hoạt hoặc mở điều khiển được chọnSpaceSpace
Xác nhận thay đổi kiểm soátEnterReturn
Trợ giúpF1
Cài đặtAlt+F+T⌘+,
Trợ giúpF1⌘+/
Trở lại hành động trướcCtrl+Z⌘+Z
Làm lại hành động cuối cùngCtrl+Y⌘+Y
Sao chépCtrl+C⌘+C
CắtCtrl+X⌘+X
PasteCtrl+V⌃+⌘+V
Paste SpecialCtrl+Alt+V⌃+H
Tìm kiếmCtrl+F⌘+F
Thay thế từCtrl+H⌃+H
Ô tiếp theoShift+F4⌘+G
Ô trước đóCtrl+Shift+F4⌘+⇧+G
Tạo biểu đồ nhúngAlt+F1Fn+⌥+F1

90+ phím tắt Excel chuyên dùng

Phím tắt Excel chuyên dùng với Bảng và Bộ lọc Filters

Bảng và Bộ lọc FiltersWindowsMacbook
Insert table ( Chèn bảng )Ctrl+T⌃+T
Bộ lọc FiltersCtrl+Shift+L⌘+⇧+F
Kích hoạt Bộ lọc FiltersAlt+↓⌥+↓
Chọn hàngShift+Space⇧+Space
Chọn cộtCtrl+Space⌃+Space
Chọn toàn bộ TableCtrl+A⌘+A
Hủy Bộ lọc FiltersAlt+C⌥+C
Chuyển đổi tổng số hàngCtrl+Shift+T⌘+⇧+T

Phím tắt Excel chuyên dùng với Kéo Thả

Kéo ThảWindowsMacbook
Kéo và cắtdragdrag
Kéo và sao chépCtrl+Drag⌥+Drag
Kéo và chènShift+Drag⇧+Drag
Kéo và chèn bản saoCtrl+Shift+Drag⌥+⇧+Drag
Kéo vào bảng tínhAlt+ Drag⌘+ Drag
Kéo để sao chép bảng tínhCtrl+Drag⌥+Drag

Phím tắt Excel chuyên dùng với Định dạng văn bản

Định dạng văn bảnWindowsMacbook
Định dạng FontCtrl+Shift+F⌃+⇧+F
In đậmCtrl+B⌘+B
In nghiêngCtrl+I⌘+I
Gạch dướiCtrl+U⌘+U
Gạch ngangCtrl+5⌘+⇧+X
Căn giữaAlt+H+A+C⌘+E
Căn tráiAlt+H+A+L⌘+L
Căn phảiAlt+H+A+R⌘+R
Thụt lềAlt+H+6^+⌥+Tab
Xóa thụt lềAlt+H+5^+⌥+⇧+Tab

Phím tắt Excel chuyên dùng với Định dạng Số

Định dạng sốWindowsMacbook
Định dạng tiền tệCtrl+Shift+$⌃+⇧+$
Định dạng tỷ lệ phần trămCtrl+Shift+%⌃+⇧+%
Định dạng khoa họcCtrl+Shift+^⌃+⇧+^
Định dạng ngàyCtrl+Shift+#⌃+⇧+#
Định dạng thời gian[email protected]⌃+⇧[email protected]
Định dạng sốCtrl+Shift+!⌃+⇧+!

Phím tắt Excel chuyên dùng với Định dạng Border (vùng biên)

BoderWindowsMacbook
Thêm đường viềnCtrl+Shift+&⌘+⌥+0
Thêm hoặc xóa đường viền phảiAlt+R⌘+⌥+→
Thêm hoặc xóa đường viền tráiAlt+L⌘+⌥+←
Thêm hoặc xóa đường viền trên cùngAlt+T⌘+⌥+↑
Thêm hoặc xóa đường viền dướiAlt+B⌘+⌥+↓
Xóa đường viềnCtrl+Shift+_⌘+⌥+_

Bạn có thể tham khảo thêm tại: https://exceljet.net/keyboard-shortcuts


Cám ơn các bạn đã ghé thăm Website. Nếu thấy bài viết hay thì Đừng quên like, share bài viết và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.

One thought on “90+ phím tắt Excel chuyên dùng trong Win và Mac

Trả lời